Lepinguõigus Prindi Saada link

Lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise, sammuti täitmise tagamise alane nõustamine, sh:

  • kliendile sobiva lepingulise lahenduse väljatöötamine
  • esindamine lepingueelsetel ja lepingulistel läbirääkimistel
  • eelllepingute ja raamlepingute koostamine
  • lepingute koostamine
  • lepingu muutmise ja lepingu lõpetamise dokumentide koostamine
  • kliendile sobivate tüüptingimustega lepingute (müügi-, veo- jms lepingud) väljatöötamine
  • pretensioonide ja nõuete koostamine
  • esindamine ametiasutustes, kohtutes ja vahekohtus