Vaidluste kohtuväline lahendamine Saada link

Oleme erapooletuks vahekohtunikuks vaidlevatele pooltele. Aitame saavutada kohtuvälist kokkulepet, mis kõiki pooli rahuldaks.